Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Klienci indywidualni Rachunki oszczędnościowe ROR Student - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

ROR Student - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

To rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy stworzony w trosce o wygodę osób studiujących lub uczących się w wieku od 18 do 25 lat.

Rachunek ROR Student funkcjonuje jak zwykły ROR. Oznacza to, że posiadacz ROR Student może korzystać z:

  • karty Visa Classic debetowej,
  • systemu bankowości elektronicznej,
  • korzystnie oprocentowanych lokat terminowych
  • debetu lub kredytu odnawialnego w ROR *),
  • innych usług oferowanych przez Bank w ramach rachunków ROR Student.

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Jasienicy są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

*) usługa dostępna dla osób pracujących.